Skolestarter

Skolestarterne har egen avdeling - Skogtroll

Skoletroll – Overgang barnehage – skole

Gullvika Naturbarnehage følger Namsos kommune sine overgangsrutiner ang. skolestart.

I skolestartergruppa legger vi vekt på «felles strategi for førskolegruppene i Namsos kommune»

I samarbeid med hjem og skole skal barnehagen tilrettelegge for en positiv og trygg overgang til skolen.
Barnehage og skole har kontakt på våren, og etter avtale med hver enkelt foresatt kan vi gi relevant informasjon videre til skolen.

Skoletrollene er de som skal begynne på skolen kommende høst.
Fra januar har vi skolens time en dag i uka, hvor vi har forskjellige førskoleopplegg.

Sentrale ord og begreper knyttet til skole, læring av tall og bokstaver vil være i fokus.
Her øver vi opp konsentrasjonsevnen, vente på tur, lytte og ta hensyn til hverandre.
Barna skal lære seg individuell og gruppevis trygghet, samt vise toleranse og omsorg.
Like før sommeren har skolestarterne besøksdager til skolen de skal begynne på.

Ettersom de fleste av barna begynner på Vestbyen skole er vi på besøk hos 1. klassene noen ganger i løpet av våren samme år som skolestart for å bli litt kjent med skolen og klasserommene.
Vi låner også gymsalen på Vestbyen skole innimellom.
Hvis mulig besøker vi også de andre skolene hvis vi har barn som skal begynne på de.

Skolestarterne besøker Bo- og Service senteret på Østre en gang i måneden. Dette er koselig og lærerikt for både små og store. 

På nyåret har vi skolens time en gang i uka. Da leker vi med førskolematereriell. 

Skolestarterne har avslutningstur i løpet av tidligsommeren sammen med foresatte og de ansatte på avdelinga.

 

Her er link til felles strategi for førskolegruppene i kommunen.