Retningslinjer for fotografering i barnehagen

Etter at digitale bilder er blitt allemannseie er det å legge ut bilder på nett blitt svært enkelt. Vi har derfor retningslinjer for dette.

Vi ønsker at alle har et bevisst forhold til bruk av sosiale medier, og tenker over at mange foresatte ikke ønsker at barnet deres havner på internett.
Hvis det skal deles et bilde av andre sine barn på sosiale medier må dere ha tillatelse fra barnets foresatte på forhånd.

Vi må kunne føle oss trygge på at det vi som voksne gjør idag, ikke vil kunne stille dem i forlegenhet og skape vonde følelser når barnet vokser til.
Bilder og videoer som legges ut på nettet, vil kunne møte oss i fremtiden.

Det er mange barn som lever i skjul i Norge idag med god grunn, og kanskje er en av dem et barn som går i vår barnehage, eller i nær omkrets.

Vi oppfordrer derfor foresatte i barnehagen til å ikke ta bilder av andre sine barn på arrangementer.

 

For bruk av bilder og film innad i barnehagen for f.eks dokumentasjon og hjemmeside, blir det innhentet tillatelse fra foresatte om dette ved oppstart.

Link til personvern i barnehage og skole:
http://www.fubhg.no/personvern.255898.no.html