Barnehagens visjon

Vår barnehage ønsker å skape en glad og trygg hverdag for barna våre.

 


Om barna er ute eller inne, om de gråter eller ler, så skal de være i trygge omgivelser, med voksne som bryr seg om, og tar vare på dem.

Visjonen betyr ikke at det alltid blir fint vær, og at barna alltid er glade. Tilværelsen er ikke feilfri, og det skal barna få lære i trygge omgivelser. Det er nettopp det som skaper mennesker med tro på seg selv, mennesker som tør prøve fordi de tåler å mislykkes. Mennesker med sol i hjertet og sol i sinnet.

Vi som arbeider i Gullvika Naturbarnehage ønsker å bidra til at hvert enkelt barn skal oppleve å lykkes i eget liv. Vi har fokus på kvaliteten i møtet mellom mennesker: både når det gjelder barn, personale og foreldre.
Vi har alle vår livshistorie, en livsfortelling vi bærer med oss.
Barnehagen vil være en tid i barnas livsfortelling. Vi ser for oss at alle barna har på seg livsskreppa / ryggsekken sin når de starter hos oss. Den er ikke tom når de kommer hit, men full av erfaringer fra livet med familie og venner.
Vi ønsker å bidra med noe positivt i barnas livsfortelling, og det skal ikke være tilfeldig hva vi gjør og fyller dagene med.
Vi har som mål at ryggsekken til det enkelte barn skal fylles med erfaringer som fører til at barnet får tro på seg selv, opplever at det duger og utvikler ferdigheter som gjør at det har forutsetninger for å lykkes i sosialt samspill med andre.
Dette er viktige forutsetninger for videre læring i skole og hverdagsliv.

Visjonen favner også om vår satsing på natur, miljø og friluftsliv. Barn som får utfolde seg i naturen og blir bevisste på miljøet får selv en gevinst gjennom å mestre og bidra.