Aktiviteter i barnehagen

Her er et lite innblikk i noen av aktivitetene i barnehagen.

Brannvern:
Vi har hvert år i uke 39 fokus på brannvern.
Da er Eldar og Vanja på besøk, og de største barna drar en tur til brannstasjonen.
Brannbilen kommer til barnehagen på besøk.

     
Brannbilen på besøk i barnehagen

   

   
Film om Brannmann Sam                Eldar og Vanja på besøk hos Småtroll

 

Tarkus:
Tarkus lærer oss om trygg trafikk. 
Han er ofte på besøk, spesielt på våren og høsten.

   

 

   

 

Lamming:
Hver vår får vi besøke gården i Kattmarka, og se på de nyfødte lammene.
Er vi riktig heldige får vi med oss en fødsel også.

   
Spennende med lamming

   

 

   

 

Fri leik:
Er den viktigste delen av en barnehagehverdag.
I denne ligger det masse læring.

I leken formidles kultur, verdier og tradisjoner. Leken er viktig først og fremst fordi den gir glede. I leken utvikler og styrker barna sin identitet og selvfølelse. Leken er selve livet i barnehagen og må ikke skilles fra andre aktiviteter som f.eks læring. Sosialisering og individualisering skjer gjennom leken og derfor er det veldig viktig at barn får tid til å leke.

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

   

 

   

 

   

 

 

Formingsaktiviteter:

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     


Samlinger:
Alle avdelingene har samlinger. Enten hver dag eller faste dager i uka.
Innholdet i samlingen varierer utifra alder på barna, og hvilket tema som er i fokus.

   
Hva flyter og hva synker?                Lotto samling

 

   
Den voksne er også med på leken      Bukkene bruse

 

Turer:
Vi er ofte på turer, og bruker nærmiljøet flittig. 

   
På Gullholmsstranda

   
På Gulltopp

   
Klompen                                         Bråten

   
Gulltopp                                          Bråten

   
På ridesenteret 

   
På Spillum

 

Grønnsakshagen: 
Vi har en flott grønnsakshage med ulike grønnsaker som poteter, gulrøtter og kål.
Barna sår og høster selv med hjelp av de voksne.

    

 

   

 

   

 

 

Gymsalen på Vestbyen skole:
Vi låner gymsalen på skolen innimellom.

   

 

   

 

Formjakt:

   

 

   

 

   

 

På besøk på biblioteket:
Vi besøker også bibilioteket.

   

 

 

   

 

Skolestarterene på Bo- og Servicesenteret
Skolestarterene er på besøk på Bo- og servicesenteret en gang i måneden.