Sosial kompetanse

En av våre satsingsområder er sosial kompetanse. Vi bruker temaopplegget Steg for Steg i forhold til dette temaet.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
(Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd)

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd)

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.
Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne.
Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.
Forståelse for sosiale forhold og prosesser og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet.
Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen.

En dag står to 3-åringer og slåss om en huske.
Katrine, 6 år, ser dette og går bort til dem.
”Hvorfor slåss dere?” spør hun. ”Jeg vil huske!” sier de to andre i kor.
Katrine: ”Dere trenger vel ikke slåss for det, dere kan jo huske sammen!

Kom skal jeg hjelpe dere!” Hun løfter barna opp på huska og gir dem fart.”(Lamer,2002 s.194)

På en avdeling med barn fra 1 til 3 år har det begynt en ny jente på nesten 2 år.
Hun er lei seg fordi moren går. En annen jente på 2 ½ år går bort til henne, bøyer seg i knærne og klapper henne på kinnet og spør om hun vil leke sammen med henne. (Lamer,2002 s.192)