Naturbarnehage

ERFARINGER MED LEK I NATUREN

Utemiljøet har mange fortrinn som innemiljøet ikke har. Utemiljøet gir muligheter for frisk luft, opplevelse av klima, årstid og natur, god fysisk aktivitet/ bevegelse, støyende og arealkrevende aktiviteter, allsidige lekeformer og stimulans av sansene (syn, hørsel, smak- og luktesans) gjennom kontakt med naturen.

Utearealet inspirerer til lek, pirring av nysgjerrigheten og gir mulighet for læring av egne erfaringer. Studier viser at naturområder og naturlike områder betyr mye for barns lek og utvikling.

Vi har mye plass og stor variasjon i terreng og vegetasjon, og erfarer at barna leker flere fantasileker, tempoet blir roligere, konfliktene færre og den motoriske utviklingen har gode muligheter for utfoldelse. Barn som leker i naturen får bedre koordinasjon, balanse, orienteringsevne og styrke.

Alle barn liker å utforske naturen. Hos oss får barna mulighet til å studere planter, insekter og småkryp, og følge med på årstidene og fuglelivet/dyrelivet.

Terrenget innbyr til naturlige gjemmesteder, med trær, busker, steiner og kratt. Barna har mulighet til å gjemme seg bort litt for lek, eller bare å komme fra litt for å finne roen og hvile seg litt.

På Gulltopp (naturlekeplassen vår) har vi leker laget av naturmateriell, samt lavvo og ildsted.

I barnehagen har vi gapahuk med ildsted, og grønnsakshage.