Småtroll

Småtroll er vår småbarnsavdeling for barn i alderen 1 - 3 år.

Dagsrytmen på avdelingen er preget av rutiner, da faste rutiner skaper trygge rammer for barna, og er derfor en viktig del av barnehagedagen.
Vi ønsker å være fleksible innenfor rammene, og legger opp dagen slik at hvert enkelt barn skal få dekket sine primære behov på en mest mulig tilfredsstillende måte.
Vi ønsker også å ha ett sunt kosthold på avdelingen, og har derfor to måltider med frukt og grønnsaker hver dag, samt at vi tilbyr grønnsaker som tomater, agurk og paprika til smøremåltidene.
Ved varmlunsj på fredager skal vi servere grønnsaker til varmretten.

Vi legger stor vekt på at barna skal få tid og rom til å leke.
Lek og humor har stor plass i hverdagen vår på småbarnsavdelingen, og ved å ha et leke-fellesskap legges grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.
I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.

Barns medvirkning og medbestemmelse på småbarnsavdeling handler om at vi voksne må fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk. Det handler om å prøve å tolke uttrykkene og svare på dem på en tydelig måte.
Medvirkning og medbestemmelse handler også om at vi voksne må respektere barnas markeringer, og at vi ser hva slags aktiviteter som ser ut til å gi mening for barna. Samtidig som vi voksne har ansvar for å inspirere og utfordre barna til nye aktiviteter.