Natur, miljø og teknikk

Vi har helt siden starten på høsten 2003 hatt fokus på å være mye ute, både i og utenfor barnehagen. Naturen er av stor verdi, og gir rom for mange opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær.

På vår egen naturleikeplass som heter Gulltopp, har vi laget en del leker og utfordringer av naturmaterialer og tau.

Vi har flotte muligheter for turer og aktiviteter i naturen og nærmiljøet ved barnehagen, og
vi vil gi barna gode naturopplevelser og et aktivt uteliv.
Vi voksne ønsker å skape positive holdninger som fører til at barna ser verdien av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss.

Ved at barna får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær, og ved å ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien bidrar barnehagen med å gi barna erfaringer og kunnskaper om dette.

Barna skal få erfaringer med hvordan naturen forandrer seg gjennom de ulike årstidene, og vi sår frø, frukt og bær i grønnsakhagen når det er vår. Når høsten kommer er alle barna med på innhøstingen, samt at vi er på turer og plukker sopp, bringebær, blåbær og tyttebær.

Leiken er barndommens privilegium, og vi vil ta vare på muligheten for lek i naturlige omgivelser. Forskning viser at barns lek blir mer kreativ ute i naturen. Ved aktiv bruk av naturen vil barna få mulighet til variert lek, stimulere sin fantasi og kreativitet ved å bruke naturmaterialer.

I naturen får barna bruke kroppen sin på ulike måter. De får nye motoriske utfordringer. Barna tar seg frem i variert terreng, klatrer på steiner, i trær, balanserer, smyger seg under, utforske mulige gjemmesteder osv. Barna er nysgjerrige, og ønsker å lære og vite, og det vår oppgave å legge til rette for at kunnskap og kjennskap til naturen blir en naturlig del av barndommen.

Vi ønsker at barna skal få oppleve mestring med utgangspunkt i egne forutsetninger i naturen.                                                                                           Vi ønsker å gi dem en opplevelse av at de kan klare mye, bare de er villige til å prøve seg og muligens feile, men at de allikevel er villig til å prøve på nytt.

Å gi barna kjennskap til det rike dyrelivet vi har rundt oss, og vise respekt og omsorg for dyrene bidrar til økt kunnskap om naturens mangfold.

Å oppleve været og årstidenes skiftninger ser vi på som viktig fordi det er med på å gi barnet positive opplevelser knyttet til aktiviteter ute.
Vinter, vår, sommer og høst har ulike kvaliteter som barna skal få erfare.

Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.
Barnehagen skal bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet, samt oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.
Barna skal få erfaringer med og kunnskaper om dyr, vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon.
Personalet skal ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger, og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iakkta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien.
Vi inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv, og nytter nærmiljøets muligheter for at barna kan se og lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter.

 

Småtroll

Stortroll

Skogtroll /Skoletroll

Turer i nærmiljøet, oppleve naturen gjennom turer, ta tak i barnas egne interesser av det de finner i naturen, undre seg over forandringer i naturen gjennom årstidene, lære litt om ulike dyr.
Tarkus og trafikkopplæring.
Grønt Flagg.
Erfare ulike typer vær.

Turer i nærmiljøet, oppleve naturen gjennom turer, oppleve de ulike årstidene, kjennskap til ulike blomster, fugler og fisker, trær og lignende, kildesortering. Tarkus og trafikkopplæring.
Grønt Flagg.
Erfare ulike typer vær.

Turer i nærmiljøet, høste av naturen, kjennskap til ulike blomster, fugler og fisker, trær og lignende, ta vare på miljøet- søppelpoliti/resirkulering.
Tarkus og trafikkopplæring.
Grønt Flagg.
Forske på naturfenomener.
ressursbruk.
Erfare ulike typer vær.