Sikkerhet på tur

Sikkerhet på tur

Ivareta barnas sikkerhet på tur

 

Ansvar

 • Ansatte som er med på tur er ansvarlig for barna når de er på tur

   

  Handling

 • Dersom barnehagen skal på en ny tur eller til et nytt turområde, risikovurderes turen før barnehagen drar av sted.

 • Det vurderes hvor mange ansatte som trengs av hensyn til gruppens størrelse, alder, forutsetninger og turmål.

 • Det gis tydelig beskjed til gjenværende personale om hvem som går og hvor man går.

 • Dersom turen skal ut foregå ute i trafikken, planlegger personalet turen sammen med barna, slik at barna forberedes på hvordan en skal opptre i trafikken. Barnehagen benytter også anledningen til trafikkopplæring.

 • Ansatte tar med seg mobiltelefon med tilgang til beredskapsplan.

 • Barnehagen benytter seg av sjekklisten «sikkerhet på tur» for å kontrollere at de har med alt nødvendig utstyr.

 • Ansatte som drar på tur må ha tilstrekkelig førstehjelpskompetanse.

 • Hvis turen går til et vann skal det være med minst en ansatt som har oppdatert kompetansebevis i livreddende førstehjelp i vann.

 • Det går alltid en ansatt fremst og en ansatt bakerst.

 • Som et minimum telles barna før turen starter og ved ankomst turmål. I tillegg vurderes behovet for telling underveis og ved turmålet, avhengig av risikovurderingen som er gjort på forhånd.

 • Barna skal aldri være utenfor synet.

 • Alle barn har på seg refleksvester med navn og telefonnummer til barnehagen.

 • Dersom barnehagen skal på tur til et nytt sted, bør området være sjekket før barna slipper til.

 • Ved oppfyring av bål skal det være en voksen som har hovedansvaret for sikkerheten rundt bålet. Barna har ikke lov til å legge ved på bålet. Voksen nummer to skal påse at barna holder forsvarlig avstand til bålet. Det er alltid tilgjengelig vann til slukking av bål.

   

  Ut på tur

  Antall barn pr. voksen skal tilpasses barnas alder og det området man drar til. Ved alle typer utflukter skal det være en voksen som har hovedansvaret for turen. Hvis det er mange barn er det lurt at hver voksen har ansvar for en mindre gruppe barn. Barnehagen bør utføre en risikovurdering dersom de skal dra til et nytt område.