Åpningstider

Barnehagens åpningstid er fra kl: 0700 – 1630 i alle virkedager. Dersom det er behov, kan barnehagen ha åpent fra 0645 – 1645, men da må det gis beskjed en dag i forveien.

ÅPNINGSTIDER

Fra 01.01.19 er julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stengte dager i barnehagen, jmfr kommunale barnehager.
Det er fem planleggingsdager i løpet av året. Disse dagene brukes til kurs og planlegging for personalet. Da er barnehagen stengt. 

Eier kan vurdere redusert drift i rolige perioder som jul, påske, sommerferier og lignende.

Alle barn må ta ut minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, derav 3 uker sammenhengende ferie i perioden 20.juni - 14.august.

Vi har stengt to uker på sommeren hvert år; uke 29 og 30