Skogtroll

Skogtroll er vår avdeling for barn i alderen 5 - 6 år.

Skogtroll er barnehagens utegruppe, og avdeling for de største barna
Skogtroll holder til i grillhytta som er like ved barnehagen, og baserer store deler av dagen på å være ute.

Gulltopp er naturlekeplassen vår som både vi og de andre avdelingene benytter seg mye av.
Det varierende uteområdet på Gulltopp og de ulike turene vi er på i løpet av uken, gir barna blant annet grovmotoriske utfordringer. At barna får individuelle utfordringer som gir dem mestringsfølelse er viktig for den helhetlige utviklingen.

Å være ute store deler av dagen, gir oss muligheten til å bruke sansene mer aktivt og reflektere over hva vi egentlig ser, føler og hører.

Vi satser aktivt på å gi barna bred kunnskap om natur og miljø. Vi er blant annet miljøpoliti og samler søppel på mange av våre turer, har ulike temaer knytter til natur, miljø og teknikk gjennom barnehageåret, og ved å bruke Grønt Flagg aktivt sikrer vi at barna får kjennskap til natur og miljø.

Det legges stor vekt på barns medbestemmelse og medvirkning, og barna skal få være med på å bestemme deler av dagen.
Å stimulere barnas forslag, problemløsning og ideskaping er en stor del av hverdagen.
Finner barna noe interessant og engasjerende, legger vi gjerne dagens planer til side. Slik blir hvert enkelt barn sett, og kanskje fører det til et enda mer spennende og lærerikt miljø.

Også her, som på de andre avdelingene, er leken den viktigste aktiviteten for barna, og er derfor utgangspunkt for mye.
Vi setter av store deler av dagen til lek da den nettopp utvikler barnet på mange måter; intellektuelt, språklig, emosjonelt, sosialt og fysisk. I gjennom leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse.
Selv om lek kan brukes til pedagogisk virkemiddel for å fremme utvikling hos barna, er den også et mål i seg selv – barna leker fordi det er morsomt å leke!