Planleggingsdager

Planleggingsdager barnehageåret 2023 -2024:

14.  og 15. august

29. november

08. mars

10. mai

Første barnehagedag er 16.08.23Sommerstengt uke 29 og 30

 

 

 

Planleggingsdager for barnehageåret 2022 - 2023:

15. og 16. august
30. november
17. mars
19. mai