Praksisbarnehage

Vi er en praksisbarnehage, og tar derfor imot:

- Elever fra ungdomsskole på utplassering

- Studenter fra videregående skole

- Barnehagelærerstudenter

- Personer på arbeidstrening