Fysisk aktivitet i barnehagen

Barnehagens fysiske miljø som fremmer alle barns utvikling «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter» (Barnehageloven§ 2 Barnehagens innhold, 2. ledd)

Aktivitet i Gullvika Naturbarnehage

Dette er et hefte vi har laget som forteller om viktigheten av fysisk aktivitet fra tidlig alder.

Alle avdelinger har faste turer hver uke, og vi bruker naturlekeplassen vår Gulltopp og nærmiljøet flittig.