Stortroll

Stortroll er vår avdeling for barn i alderen 3 - 4 år

På Stortroll viderefører vi det gode grunnlaget som er lagt på Småtroll.
Vi er opptatt av lek og vennskap, og det at barna lærer seg å inkludere hverandre på en positiv måte.
Leken er derfor svært sentral, for gjennom leken lærer barna å kommunisere på flere plan, og forstå de reglene som etableres underveis.

Rolleleken begynner å bli mer framtredende i denne alderen, og det kan være ganske komplisert informasjon barnet må håndtere for at leken skal fungere godt.
Læring om kommunikasjon og andres behov er kanskje lekens mest åpenbare læringsområde.
God kommunikasjon er avgjørende for å forstå og bli forstått.

Barna skal ha medvirkning og medbestemmelse i sin barnehagehverdag, og det er derfor viktig at vi ikke planlegger alt i minste detalj.
Vi voksne skal være åpne for innspill fra barna, og de skal ha medvirkning og medbestemmelse i hverdagen sin.
Barna skal ha mulighet til å være med å komme med forslag til ulike aktiviteter, tema, turmål, samt bli tatt på alvor for den de er.