Oppdatert informasjon ang. bekymringer og klager

Under linken bekymring/klageskjema ligger oppdatert informasjon ang. rutine og håndtering av bekymringer og klager.

Barnehagen skal sikre riktige rutiner og opplysninger angående barnas forhold ved barnehagen som kan påvirke barnas helse negativt.
Det er ønskelig at foresatte bruker skjemaet for bekymring/klager hvis det er noe man ikke er fornøyd med.