Referat fra møte i Samarbeidsutvalget

Vedlagt er referat fra møte i SU 19.12.16