Endringer i personalgruppen

Vi har fått en del endringer i personalgruppen vår på samtlige avdelinger, da noen har fått seg nye jobber, mens andre har gått ut i permisjon eller er sykmeldte.
Dette gir oss noen utfordringer som vi ønsker å løse på best mulig måte.

Det vil lyses ut etter tre barnehagelærere innen kort tid, og Monica Bentsen som i utgangspunktet arbeider på Småtroll begynner på Skogtroll etter høstferien.

Dere må bare ta kontakt med personalet eller styrer hvis dere har noen spørsmål.