Brannvernsuke og brannøvelse

Nå er brannvernsuka godt i gang. Klikk på overskrift for å komme til digital øvelse - brannleken.

Brannleken

En digital brannøvelse for hele familien

I 2015 var det over 1400 boligbranner i Norge. Likevel holder kun 4 % brannøvelse hjemme. Det synes vi er altfor få, spesielt når det gjelder barnefamilier. For å gjøre det enklere og morsommere å forebygge og trene på brann, har vi laget Brannleken.

https://www.if.no/brannleken