Foreldrevedtekter

Det har blitt gjort en viktig endring i vedtektene dette året. Vi vil ha beskjed om barnet ikke kommer eller kommer senere, innen kl. 10.00

Vi vil ha beskjed om barnet ikke kommer eller kommer senere, innen kl. 10.00 samme dag.
Personalet tar kontakt med hjemmet hvis man ikke har hørt noe.
Dette er for å sikre at det holdes kontakt mellom barnehage og hjem, i tilfelle det har skjedd noe i hjemmet som gjør at man ikke får gitt beskjed.