Nye eiere av barnehagen

1. august ble det nye eiere av barnehagen. Trine Stieng og Brita Haukø har tatt over drifta.

Heidi Brathlie som startet barnehagen i 2003, solgte sine aksjer i selskapet til Trine Stieng og Brita Haukø den 1. august. 
De eier 50 % hver, og leier bygninger og tomt av Heidi.
Trine Stieng har arbeidet i barnehagen siden den startet, og er utdannet barne- og ungdomsarbeider.
Brita Haukø har arbeidet i barnehagen siden 2005, er utdannet førskolelærer og har jobbet som styrer siden 2008.

For barn, foresatte og ansatte vil det ikke bli noen endringer i forhold til det de er vante til.