Velkommen til nytt barnehageår 16. august

Vi ønsker barn og foresatte velkommen til nytt barnehageår tirsdag 16. august.