LØFT for barn

LØFT er en løsningsfokusert arbeidsmåte som går ut på at det du gir mest oppmerksomhet får du mest av.

 

Vi jobber med LØFT for barn som står for løsningsfokusert tilnærming for barn i samarbeid med Ivar Haug.
LØFT handler om å gi barnet sjansen til å utvikle den beste utgaven av seg selv, godt støttet av voksne som veileder.
Det innebærer i praksis at vi er bevisste vår rolle som voksen i barnehagen ved å flytte oppmerksomhet fra korreksjon til bekreftelser og synliggjøring av det som går bra inne og ute i alle kriker og kroker. Personalet skal synliggjøre, bekrefte og løfte opp det barn lykkes med, greier, tar initiativ til, sier og gjør, og det vi ønsker mer av.

Det du gir mest oppmerksomhet får du mest av. 
 
Personalet i Gullvika har deltatt på to kurs holdt av Ivar Haug, og opplever at dette er et spennende og bruker LØFT mye i hverdagen.
 
Mer informasjon om LØFT finner du her: http://www.loftforbarn.no/