Utemåned

Vi gjentar fjorårets suksess med utemåned. Forskjellen i år er at vi utvider med 2 uker. Altså fra 18. april til 31. mai.

Hovedbasen vil være på Gulltopp, men de ulike avdelingene har forskjellige planer og rutiner tilpasset sine behov.
Vi gleder oss masse til å være sammen med de flotte barna, og oppleve endringene i naturen nå på våren.