Barnehagedagen 2016

Barnehagedagen 2016 markeres 1. mars. Formålet med dagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Årets tema er: Les høyt for oss!

Denne gangen handler det om barnehagenes arbeid med å sikre barn en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt for og med barna.

Å støtte barns språkutvikling er en av barnehagens kjerneoppgaver.

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter - der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Budskapet er en barnehage av god kvalitet for alle barnehagebarn. Barnehagedagen skal på den måten bidra til å øke forståelsen for barnehagens innhold og de ansattes arbeid.

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005. Dagen markeres i mange barnehager landet rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av barnehagenorge.

 

Vi ønsker velkommen til foreldrekaffe og barnehagehagedag 1. mars kl. 1500 - 1630
Underholdning fra barna kl. 1515
Servering av kaffe, saft og frukt.