Endring av barnehageplass

Frist for søknad om endring av plasstype for neste barnehageår er 20.02.16

DET NÆRMER SEG FRIST FOR SØKNAD OM ENDRING AV BARNEHAGEPLASS!

HVIS DERE ØNSKER ENDRING AV PLASSTYPE FOR BARNET/BARNA I BARNEHAGEN NESTE ÅR MÅ DERE SØKE OM DETTE FØR 20.02.16

 

DETTE GJØRES VIA BARNEHAGEPORTALEN SOM LIGGER PÅ NAMSOS KOMMUNES HJEMMESIDE. FREMGANGSMÅTE ER BESKREVET DER.
INNLOGGING MED MinID.

 

ØNSKER DERE Å SØKE OVERFLYTTING TIL NY BARNEHAGE ER DET Å BETRAKTE SOM NY SØKNAD MED FRIST 1. MARS.

MRK: ØNSKER DERE Å SØKE OM NY PLASS/NY BARNEHAGE, TRENGER DERE IKKE Å LOGGE INN.