Økt foreldrebetaling fra 01.01.16

Nye makspriser er vedtatt i statsbudsjettet og av kommunestyret fra 01.01.16.

For foreldre med redusert foreldrebetaling: vedtak som allerede er iverksatt fortsetter ut barnehageåret med samme pris som i opprinnelig vedtak. (Altså ingen nye vedtak skrives på disse).

 

Vedrørende redusert foreldrebetaling for nytt barnehageår: Namsos kommune vil legge ut info med nytt søknadsskjema på hjemmesiden senest i begynnelsen av januar.
Merk dere at også 3-åringer vil komme inn under ordningen med gratis kjernetid fra barnehageåret 2016/2017.