Prosedyre for bekymringsmelding/klage

Det er opprettet skjema for bekymringsmelding eller klage som rettes mot barnehagen.

Under fanen "Om oss" ligger punktet "klageskjema".
Dette kan brukes hvis dere foresatte ønsker å gjøre oss oppmerksomme på forhold dere ikke er fornøyde med.

Dette kan være forhold som inneklima, uteområdet, sikkerhet, personal eller lignende.