Gratis kjernetid

Fra 01.08.15 har stortinget vedtatt gratis kjernetid i 20 t/uka for 4 - og 5 åringene som allerede har barnehageplass.

Dette gjelder for husholdninger med samlet inntekt under 405 000,- pr år.

For mer informasjon kan man kontakte styrer i barnehagen, barnehagesjef Marthe Hatland eller lese mer på denne linken: http://www.udir.no/barnehage/regelverk/foreldrebetaling/?WT.ac=makspris&boks=bhg3

Det er ingen mal for denne søknaden enda, så det er fint om man skriver hvem de søker for, fødselsdato på barnet/barna, hvilken barnehage og prosenttype plass.
Selvangivelse og evt. overgansstønad bekreftelse må legges ved.