Foreldremøter

Klikk på link for datoer.

Vi ønsker velkommen til foreldremøte på de ulike avdelingene.
Vi vil informere om året som har vært, og vise bilder.

Småtroll: Onsdag 27. mai Kl. 2000 - 2100

Stortroll: Mandag 18. mai Kl. 2000 - 2100

Skogtroll:Torsdag 21. mai Kl. 2000 - 2100