Barnehagedagen 2023

Velkommen til foreldrekaffe og markering av barnehagedagen

Tirsdag 14, mars markeres barnehagedagen i barnehager over hele landet.

Tema for dagen er betydningen av flere ansatte i barnehagen. Slagordet er: «Liten og stor».

https://www.utdanningsforbundet.no/medlemsgrupper/barnehage/barnehagedagen/barnehagedagen-2023-liten-og-stor/