Barnehagedagen 2022

Barnehagedagen 2022 Tema for dagen er barnehagenes arbeid med vennskap og slagordet er: «Vennskap - Du og jeg». Vi markerer dagen med foreldrekaffe fra kl. 15.00 og avdelingene viser frem det de har jobbet med i forhold til temaet for dagen