Ledige plasser

Vi har i barnehageåret 2020/2021 ledig kapasitet på begge våre storbarnsavdelinger. Stortroll er en flott avdeling for barn født i 2016 og 2017, og Skogtroll er vår skolestarteravdeling.